Basinkomst en vinst för arbetsgivare och samhället

Basinkomst en vinst för arbetsgivare och samhället 5 (1)

Under lång tid har samhället utvecklats och blivit tryggare för många och ekonomin har vuxit. Låt oss fixa denna trygghet med en basinkomst för alla. Ge dessutom företagaren en fördel ...
Alla hjälper till med att skapa trygghet till alla

Alla hjälper till med att skapa trygghet till alla 3 (1)

Trygghet är en känsla man kan uppleva när det inte finns något som känns hotfullt. Att ta bort hot i kombination med att öva sig själv med att uppleva en ...
Send this to a friend
Hi, this may be interesting you: Basinkomst en vinst för arbetsgivare och samhället! This is the link: https://therightvisions.directory/sv/basinkomst-en-vinst/