Basinkomst en vinst för företagaren och samhället

Basinkomst en vinst för företagaren och samhället 0 (0)

Basinkomst skapar trygghet, lusten till att upptäcka, möjligheten att hitta på nya arbeten och arbetsformer. En ekonomisk bas att stå på, lika för alla, ger en bredare utvecklingsmöjligheter för både ...
Visioner, ett politiskt styrsystem

Visioner, ett politiskt styrsystem 4 (2)

Regeringar, civilsamhället, offentliga och privata företag, politiska partier guidade av visioner På många ställen runt om i världen kan man välja ledare för olika positioner, och när det finns möjligheter ...
Send this to a friend
Hi, this may be interesting you: Basinkomst en vinst för företagaren och samhället! This is the link: https://therightvisions.directory/sv/basinkomst/