Morgondagens livsmedelssystem

Morgondagens livsmedelssystem 4.6 (7)

4.6 (7) Innehållsförteckning: Sammanfattning Inledning Bakgrund, Syfte Metod och avgränsningar Definition och förklaringar Internationella överenskommelser Allmän statistik om Skåne Dagens Livsmedelssystem Primärproduktion  Växtgrödor  Kött-, mjölk- och fiskproduktion Dagens perspektiv Klimatförändring  ...
Send this to a friend
Hi, this may be interesting you: Morgondagens livsmedelssystem! This is the link: https://therightvisions.directory/sv/morgondagens-livsmedelssystem/