Koldioxidskatt, Basinkomst och marknadskrafter i samarbete

Koldioxidskatt, Basinkomst och marknadskrafter i samarbete 5 (1)

Visionen är framtagen av Organisationen Climate Leadership Council och 45 amerikanska ekonomer och är riktat till det amerikanska systemet. Förslaget har stöd av fler än 3600 andra. Climate Leadership Council ...
Basinkomst betald av fossilbränsleföretagen

Basinkomst betald av fossilbränsleföretagen 5 (1)

Avgift och utdelning kommer att minska utsläppen snabbare än andra alternativ för koldioxidprissättning. En omställningsstrategi med snabbare och bättre resultat än andra. Enligt Daniel H. Miller1 och James E. Hansen2 ...
Aktieutdelning till löntagarna via fonder

Aktieutdelning till löntagarna via fonder 0 (0)

Visionen är hämtad från boken Nordisk Socialisme skriven av Pelle Dragsted (översatt via Google) Under de kommande åren kommer företag med fler än 100 anställda att beläggas med en ny ...
Kollaborativ ekonomi

Kollaborativ ekonomi 4 (1)

Digitaliseringen skapar möjligheter att dela på resurser I Sverige har människor blivit medvetna om konsumtionssamhällets baksidor i form av miljöförstöring och lågt betald arbetskraft i fjärran länder. Samtidigt har digitaliseringen ...
Basinkomst en vinst för arbetsgivare och samhället

Basinkomst en vinst för arbetsgivare och samhället 5 (1)

Under lång tid har samhället utvecklats och blivit tryggare för många och ekonomin har vuxit. Låt oss fixa denna trygghet med en basinkomst för alla. Ge dessutom företagaren en fördel ...
Send this to a friend
Hi, this may be interesting you: Koldioxidskatt, Basinkomst och marknadskrafter i samarbete! This is the link: https://therightvisions.directory/sv/koldioxidskatt-basinkomst-och-marknadskrafter-i-samarbete/