How to use this platform

Test av visioner

TRV testar vilka visioner som har styrkan att påverka.

Vilka visioner är det som påverkar? Hur stark är en vision? Hur mäter man styrkan i en vision?

Dela dina tankar och idéer. Gör dem synliga. De får poäng efter antal "klick". Kraften till förändring får de av Evalueringen. Hur långt kommer din idé?

Så borde det vara

Hur ser ditt liv ut om du fick styra världen?
Hur ser andra människors liv ut? Hur bor vi? Nationsgränser finns de? Ska vi ha fler gränser? Arbetar vi tillsammans eller var för sig? Är det robotar och maskiner som gör allt åt oss, eller …. ?

Vilken fråga tycker du är den viktigaste och hur ska man göra åt den?
Hur ska det vara när det verkligen fungerar?

Visioner visar vägen

Livet på vår jord utvecklas ständigt, och framtiden är svår att förutse. Men alla har vi tankar på hur det borde vara, och all utveckling börjar med en vision.
Idag är vi 7 miljarder människor och fler blir vi. Behovet att veta hur framtiden kan se ut blir mer och mer viktig.
Visa riktningen du vill att utvecklingen ska ha.

Visioner inspirerar

Visioner är viktiga att visa upp, de inspirerar både allmänheten och ledare av olika slag.
Visioner förändrar vår värld. En liten enkel tanke räcker ibland.

Hitta Visioner

På många ställen runt om i världen kan man välja ledare för olika positioner, och när det finns möjligheter, så väljer vi ledare med visioner som vi tror på.
Här på TRV kan du välja Visioner för att visa ledare vad som är viktigt för dig och din framtid.
Evaluera visioner på https://therightvisions.directory

Visioner med kraft

Kraften i visioner ligger i hur många människor som finns bakom.
Din vision och många tusen eller många miljoner av röster för din vision ger kraft till den.
Du kan påverka resultatet av din Vision.

Så gör du

Skriv ner din vision på https://therightvisions.directory
- Prova din vision med dina vänner
- Be dina vänner evaluera visionen. Visionen kommer på första plats varje gång någon evaluerar
- Dela den på alla media du använder
- Redigera och skriv om den, ifall du inte får respons. Varje ny vision kommer på förste plats.

VisionLab

Vill du arbeta med att utveckla? Har du en idé som du vill föra fram som en vision?
Vill du starta egen grupp? Har du vänner, arbetskollegor som vill arbeta tillsammans?
Behöver ni en gemensam vision till företaget?
Vi vill starta grupper för att diskutera visioner.

 

Kontakta oss.


Skriv som besökare eller registrera dig och skriv som medlem


Dina tankar är viktiga, de inspirerar andra att fortsätta.

Din idé kan vara det som ger impuls till att skapa vad vi alla behöver.